Rozwiąż krzyżówkę z przeszłymi formami czasowników nieregularnych.
Kliknij na numer, a u góry pojawi się hasło.
Na zakończenie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ"
                1     
            2         
        3             
              4       
          5           
                   
        6             
7     8      9         10       
                   
  11