Rozwiąż krzyżówkę z przeszłymi formami czasowników nieregularnych.
Kliknij na numer, a u góry pojawi się hasło.
Na zakończenie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ"
       1      
2   3            
      4       
           
   5          
           
 6            
        7     
 8      9        
           
    10         
           
    11