Test luk

Test luk.

POLECENIE: Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwe uzupełnienie luk. Kliknij na pytajnik obok luki, a na górze ekranu pojawią sie odpowiedzi (A-C), sposrod ktorych tylko jedna jest poprawna. Po uzupelnieniu wszystkich luk kliknij "SPRAWDZ".
Every year a group of exchange students from Italy come to our school. They usually stay for a month and to classes with us. They do the same tests and on the same projects. In the afternoons we often go sightseeing or bowling. They ask a lot of questions about the school and our life because they want to something new every day. Later, when we visit them in Italy, we'll do the same. I think that the exchange programme is very interesting.