Test luk

POLECENIE: Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki wpisując podane wyrazy, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst. Klikaj na pytajniki, a na górze ekranu pojawi się lista z wyrazami. Tylko jeden z podanych wyrazów jest poprawny. Po uzupełnieniu wszystkich luk kliknij "SPRAWDŹ".
Ellen twenty years old. She from Italy. She short wavy hair and blue eyes. She is clown. family all work in a big circus. Ellen ride an elephant! name is Nellie and it's Ellen's favourite animal. father is a magician. name is Melvin the Marvel! He do lots of tricks. It's great fun at the circus.

(Zrodlo: Welcome 3, wyd. Express Pub;.)