Test luk

EGZAMIN GIMNAZJALNY

POLECENIE: Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki wybierając jedną z podanych możliwosci (A-C), tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst. Klikaj na pytajniki, a na górze ekranu pojawi się lista z wyrazami.
The Crooked House of Windsor is over 300 years . Now it is used as a cafe and is recommended as best place to have tea in Windsor. house was first built in 1592 but was destroyed in 1687. However it rebuilt soon after. is a secret passage leading from the house to Windsor Castle next door. Some people say it was used by King Charles he was meeting Nell Gwynn!