Formy przeszłe stosowane w czasie Past Simple.

Napisz formy przeszłe.
cry -
do -
play -
visit -
like -
enjoy -
get -
move -
have -
tie -
swim -
phone -
travel -
kiss -
write -
try -
watch -
quarrel -
stop -
use -