Na podstawie opisów uzupełnij krzyżówkę przymiotnikami określającymi charakter. Kliknij na cyfry, a pojawią się hasła. Na koniec kliknij "SPRAWDŹ".
1      2             
               
   3              
               
 4                
               
 5                
               
 6                
               
 7         8         
               
               
  9           10      
          11       
               
      12           
               
               
 13