Quiz z podstawowych czasowników

LOSOWA20

Wybierz poprawne odpowiedzi.