Quiz z podstawowych przymiotników

LOSOWA15

Wybierz poprawne odpowiedzi.