Present Perfect i Past Simple

Wybierz właściwe odpowiedzi.