Present Perfect czy Past Simple?

Wybierz właściwe formy.