Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous - test luk część 2

Przeczytaj opisy sytuacji i uzupełnij luki w zdaniach poprawnymi formami czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. W każdej parze musisz użyć obu czasów.
Podpowiedź: Present Perfect Simple skupia się na konkrecie, czynności dokonanej choćby częściowo, natomiast Present Perfect Continuous skupia się na trwaniu.
Tam, gdzie to możliwe możesz używac zarówno form pełnych, jak i skróconych.
Po rozwiązaniu kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ". Aby wrócić na stronę kliknij "POWRÓT NA STRONĘ".

Możesz szybko przechodzić do następnego pola klawiszem "Tab"

1. Tom started cleaning the house two hours ago. He’s still cleaning and two rooms are finished.
(clean/ for two hours) He .
(clean/ two rooms/ so far) He .
2. Maggie is from the USA. She’s travelling across South America. She began her trip a month ago.
(travel/ for a month) She .
(visit/ three countries/ so far) She .
3. Tom is a footballer. He started playing football when he was 8.
(play in 100 matches/ so far) Tom .
(play/ since he was 8) He .
4. Mat is a builder. He started his work in 1998.
(build/ since 1998) He .
(build/ 20 houses/ so far) He .
5. When Alison and Stella met in high school, they started making films together. They still make them.
(already/ make/ six films) Alison and Stella .
(make films/ since high school) They .
6. Cherry has a vocabulary test tomorrow. She is learning English words. She started learning three hours ago.
(learn English words/ for three hours) Cherry .
(already/ learn 80 words) She .
7. Susan started baking cakes for the party in the afternoon. Three cakes are ready.
(bake cakes/ since afternoon) Susan .
(bake/ three cakes/ so far) She .
8. Jack is writing letters. He began an hour ago. Three letters are ready to post.
(write/ three letters) Jack .
(write letters/ for an hour) He .
9. They are saving money to go on holiday. They started in January and now they have 800 euro.
(save 800 euros/ so far) They .
(save/ since January) They .
10. The children are making sandcastles. They started an hour ago.
(make sandcastles/ for an hour) The children .
(already/ make/ six sandcastles) They .