Present Simple i Present Continuous

MIINISŁOWNIK:
now = at the moment - teraz, w tej chwili
tomorrow [tu'moroł] - jutro
housework [hałsłork] - prace domowe
late [lejt] - późno, spóźniony
together [tu'geder] - razem
Look! [luk] - Spójrz!
well [łel] - dobrze
next - w przyszłym, przyszły
make the bed [mejk de bed] - ścielić łóżko
have [hew] - mieć, jeść, pić

Wybierz właściwe odpowiedzi.