Present Simple i Present Continuous - tłumaczenie zdań

Wybierz zdania angielskie, które znaczą to samo co podane zdania polskie.