Test wyboru - czasy Present Simple i Present Continuous

Wybierz prawidłową odpowiedź.