Przymiotniki i przysłówki w zdaniach

Uzupełnij luki podanymi przymiotnikami lub przysłówkami (w przypadku przysłówków należy je utworzyć z przymiotników). Pamiętaj o wyjątkach - jeśli nie jesteś obeznany z tematem wróć na stronę i skorzystaj z linku w opisie ćwiczenia.
Następnie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ".
Możesz szybko przechodzić do następnego pola klawiszem "Tab"

MINIDICTIONARY / MINISŁOWNIK:
delicious - pyszny
peaceful - spokojny
careful - ostrożny
cheerful - radosny
edgy - poirytowany, podenerwowany
exceed - przekroczyć (np: prędkość, limit)heavy terrible romantic expensive fast delicious hard quick bad
early peaceful angry good happy beautiful proud careful cheerful


1. They were dancing to the music.
2. He drives . He never exceeds 50km/h.
3. The village looked very .
4. Jane ran up to her mother.
5. She sounded very on the phone.
6. Susan looked in that blue dress.
7. Ann’s in a(n) mood today. She's so sad and edgy.
8. The soup smelt . It was very tasty too.
9. He drives really but I’m not afraid to travel with him.
10. ‘Titanic’ is a very film.
11. He worked in the garden yesterday.
12. The ring and the necklace were very .
13. It’s better to come to a meeting and not be late.
14. It has been raining over the week.
15. Mat is always . He’s an optimist.
16. Parents are always of their children. Even if they aren't perfect.
17. The news shocked him .
18. I’m feeling today, thank you doctor.