Połączenia some/ any/ no/ every + one(body)/ thing/ where

Wybierz poprawną odpowiedź.