Spójniki because, or, so, if, but, unless, before, after, and i then.

Wybierz właściwe wyrazy.

a wide selection - szeroki wybór; staff room - pokój nauczycielski; corridor - korytarz; horrible - okropnie; I can afford... - Stać mnie na...; pound - funt (ok. 0,5kg); admit - przyjąć (np.: na studia); though - jednak