Strona główna

STREFA: SP
TESTY


Garść ćwiczeń na poziomie klasy V-VI SP.
 
 
 
Wersja 1

Wersja 2

Słownictwo 120 podstawowych czasowników angielskich.
Test wyboru. Ćwiczenie polega na tym, aby wybrać poprawne znaczenia podanych wyrazów spośród możliwości A, B, C. Ćwiczenie zawiera 70 pytań, przy czym za każdym razem losowanych jest 20. Zatem zaleca się wykonanie tego ćwiczenia kilkakrotnie. W ćwiczeniu znajduje się też link do pełnej listy ćwiczonych czasowników. Wersja 1 to test czasowników z angielskiego na polski, wersja 2 odwrotnie.
Start Słownictwo 50 podstawowych przymiotników angielskich.
Test wyboru. Ćwiczenie polega na tym, aby wybrać poprawne znaczenia podanych wyrazów spośród możliwości A, B, C. Ćwiczenie zawiera 40 pytań, przy czym za każdym razem losowanych jest 15. Zatem zaleca się wykonanie tego ćwiczenia kilkakrotnie. W ćwiczeniu znajduje się też link do pełnej listy ćwiczonych przymiotników.
Start Słownictwo Krzyżówka z nazwami członków rodziny.
Wybierz poprawne odpowiedzi A-D.
Start Słownictwo Containers - Pojemniki.
Dopasuj nazwy pojemników do rysunków.

Start

Słownictwo Czasowniki opisujące przygotowywanie żywności (boil, grill, pout itd.).
Dopasuj obrazki do czasowników.
Start

Start (rozsz.)

Słownictwo Zaimki pytające
Dopasuj polskie zaimki pytające do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Formy teraźniejsze czasownika to be - twierdzenia.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Formy teraźniejsze czasownika to be - pytania.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Formy teraźniejsze czasownika to be - przeczenia.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.

Start

Gramatyka/Słownictwo Przyimki czasu at, in oraz on.
Utwórz określniki czasu.

Start

Gramatyka Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous - tłumaczenie zdań.
Dopasuj zdania po polsku do ich angielskich tłumaczeń.

Start

Gramatyka Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous - wybierz poprawne formy.
Wybierz poprawne formy czasowników pasujące do sensu zdania i określników czasu.

Start

Gramatyka Kwantyfikatory a(n) i some.
Wstaw a, an lub some przed rzeczownikami.

Start

Gramatyka Kwantyfikatory some, any, no, a(n), a lot (of), much, many, a little i a few.
Wybierz poprawne wyrazy. 25 zdań.

Start

Gramatyka Czasownik should (powinno się).
Uzupełnij porady klikając should lub shouldn't. 15 zdań.

Start

Gramatyka Czasowniki must (musieć) i mustn't (nie wolno).
Uzupełnij zasady panujące w muzeum wybierając odpowiednie czasowniki. 15 zdań.
Współautorkami ćwiczenia są uczennice kl. V SP r. szk. 2012/ 13: Ola B., Kasia B., Laura P., Klaudia P., Gabrysia W.

Start

Gramatyka Czasownik can (umieć, móc) i jego forma przeszła could.
Wybierz właściwe formy czasownika. 18 zdań.

Start

Gramatyka Czasowniki must (musieć), mustn't (nie wolno) i can (móc, umieć).
Uzupełnij zasady panujące w szkole wybierając odpowiednie czasowniki. 10 zdań.
 Start 1 Gramatyka Czasowniki nieregularne - krzyżówka.
Krzyżówka z najważniejszymi czasownikami nieregularnymi w formie past simple (II kolumna) i past participle (III kolumna).
 Start 2
 Start 3
 Start 4

Start

Gramatyka Czasownik to be w formie przeszłej past simple (was/ were)
 Rozsypanka. Ułóż wyrazy tak, aby utworzyły poprawne zdania.

Start

Gramatyka Czasowniki nieregularne w formie past simple (II kol.)
Dopasuj formy przeszłe czasowników nieregularnych do ich form bezokolicznikowych.

Start

Gramatyka Czasowniki nieregularne w formie past simple (II kol.)
Dopasuj formy przeszłe czasowników nieregularnych do ich polskich odpowiedników.

Start

Gramatyka Czasowniki nieregularne w formie past participle (III kol.)
Dopasuj formy przeszłe czasowników nieregularnych do ich form bezokolicznikowych.

Start

Gramatyka Czasowniki nieregularne w formie past participle (III kol.)
Dopasuj formy przeszłe czasowników nieregularnych do ich polskich odpowiedników.

Start

Gramatyka Liczba mnoga rzeczownika (regularna i nieregularna)
Wpisz odpowiedź w białym polu, a następnie kliknij "SPRAWDŹ". Możesz kliknąć "PODPOWIEDŹ" by wyświetliła się kolejna litera wyrazu.

Start

Gramatyka Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous.
Wybierz poprawne wersje.

Start

Gramatyka Czas przeszły Past Simple - zdania twierdzące.
Uzupełnij luki formami przeszłymi czasowników regularnych i nieregularnych.

Start

Gramatyka Czas przeszły Past Simple - zdania twierdzące, pytania i przeczenia.
Uzupełnij luki formami przeszłymi czasowników regularnych i nieregularnych.

Start

Gramatyka Czas przeszły Past Simple - zdania twierdzące, pytania i przeczenia.
Rozsypanka. Ułóż wyrazy tak, aby utworzyły poprawne zdania.

Start

Gramatyka Czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple i formy "to be".
Wybierz poprawne odpowiedzi A-D.

Start

Gramatyka Czas Present Perfect - zdania twierdzące, pytania i przeczenia z określnikami.
Rozsypanka. Ułóż wyrazy tak, aby utworzyły poprawne zdania.

Wersja A

Wersja B

Gramatyka Czasy Present Perfect i Past Simple.
Wybierz poprawne odpowiedzi. Wersja A jest łatwiejsza i zawiera 18 zadań. Wersja B jest trudniejsza i zawiera 35 zadań.

Start

Gramatyka Test wyboru z podstawowymi czasownikami (to be, have, can itp.)
Wpisz w luki odpowiednie czasowniki.
Start Gramatyka Formy przeszłe czasownika to be (was/ were) - twierdzenia.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Formy przeszłe czasownika to be (was/ were) - pytania.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Formy przeszłe czasownika to be (was/ were) - przeczenia.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Podstawowe określniki czasu używane w odniesieniu do przeszłości.
Dopasuj formy polskie do ich angielskich odpowiedników.
Start Gramatyka Daty. Czytanie dat typu 1989, 2012, 1700, 1203 itp.
Dopasuj daty napisane słownie z ich odpowiednikami wyrażonymi cyframi.