Egzamin gimnazjalny - Dopasowywanie tabliczek informacyjnych do miejsc

Dopasuj tabliczki informacyjne do miejsc, w których można je spotkać. Uwaga! Jedna tabliczka nie pasuje to żadnego miejsca.
tabliczki_egzamin1.JPG

shop theatre In the street library road railway station hospital beach