Egzamin gimnazjalny - Dopasowywanie tabliczek informacyjnych do ich znaczenia

Dopasuj tabliczki informacyjne do ich znaczeń. Uwaga! Jedna tabliczka nie pasuje do żadnego znaczenia. Wpisz w luki właściwe litery odpowiadające tabliczkom.

tabliczki_egzamin2.JPG


You should use it before February.
The sale will soon finish.
Don't give it to kids.
Don't throw it away.
You can pay for only a fre things here.
You can soon buy things cheaper here.