Egzamin gimnazjalny - Dopasowywanie tabliczek informacyjnych do miejsc

Dopasuj tabliczki informacyjne do miejsc. Uwaga! Jedna tabliczka nie pasuje do żadnego miejsca. Wpisz w luki właściwe litery odpowiadające tabliczkom.
tabliczki_egzamin3.JPG


In a pet shop In a forest On a telephone booth In a zoo In a swimming pool
On a road On a school noticeboard At an ice rink