Egzamin gimnazjalny - Dopasowywanie tabliczek informacyjnych do miejsc

Dopasuj tabliczki informacyjne do miejsc. Uwaga! Jedna tabliczka nie pasuje do żadnego miejsca. Wpisz w luki litery odpowiadające tabliczkom.

tabliczki_egzamin5.JPG


Baker's Railway station Bookshop Laboratory Travel agent's
Stadium Supermarket Hairdresser's Hotel lift Furniture shop