Egzamin gimnazjalny - Dopasowywanie tabliczek informacyjnych do miejsc

Dopasuj tabliczki informacyjne do miejsc. Uwaga! Jedna tabliczka nie pasuje do żadnego miejsca. Wpisz w luki litery odpowiadające tabliczkom.

tabliczki_egzamin6.JPG


In a clothes shop On a train At an airport On a gate In a park At a tennis court At a hotel On a door