Strona główna
EGZAMIN GIMNAZJALNY I NIE TYLKO
TESTY I QUIZY

                                        

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY - ĆWICZENIA DO CZĘŚCI PODSTAWOWEJ
Uruchom 1
Uruchom 2
Uruchom 3
Uruchom 4
Uruchom 5
Uruchom 6
CZYTANIE - OKREŚLANIE KONTEKSTU SYTUACYJNEGO
Umiejętność określania kontekstu sytuacyjnego jest często sprawdzana zadaniem na dobieranie, w którym należy n.p.: przyporządkować tabliczkom informacyjnym odpowiednie miejsce. W każdej informacji szukaj słów kluczowych.
Ćwiczenia w tej części polegają na dopasowaniu tabliczek informacyjnych do miejsc, dopasowanie ich do objaśnień ich znaczenia itd. Przygotowując te ćwiczenia wzorowałem się na podręcznikach
Oxford Gimnazjum Expert, Egzamin Gimnazjalny Companion, Longman Egzamin GImnazjalny. Z nich pochodzi również część rysunków.
Dodano: 27.10.08
Uruchom ćwiczenie REAGOWANIE JĘZYKOWE - WYBIERANIE WŁAŚCIWYCH REAKCJI
Ćwiczenie to polega na tym, że dana sytuacja komunikacyjna jest opisana w języku polskim (np.: Chcesz poprosić o godzinę. Jak to zrobisz?), a twoim zadaniem jest wybranie właściwej reakcji spośród podanych A-C. To ćwiczenie zawiera 35 sytuacji.
Dodano: 22.10.08
Uruchom 1
Uruchom 2
Uruchom 3
Uruchom 4
Uruchom 5
REAGOWANIE JĘZYKOWE - TESTY LUK
Testy luk polegają na uzupełnieniu luk w krótkim tekście. Z reguły podana jest lista wyrazów, które należy wstawić. Czasem należy wybrać odpowiedź spośród możliwości A-C. Niejednokrotnie konieczne jest zmienienie formy wyrazów. Szukaj przed i po luce wskazówek: jaki to czas, czy nie ma tam czasem wyrazu/ wyrażenia, po którym należy dodać czasownik z końcówką -ing, czy może potrzebny jest stopień wyższy/ najwyższy przymiotnika itd.
Przede wszystkim czytaj wyraźnie polecenia! Instrukcja do każdego ćwiczenia znajduje się w pliku.
Dodano: 16.10.08
Uruchom 1
Uruchom 2
Uruchom 3
Uruchom 4
Uruchom 5
CZYTANIE - DOPASOWYWANIE NAGŁÓWKÓW DO TEKSTÓW
Dopasowywanie polega połączeniu podanych nagłówków z poszczególnymi fragmentami jednego tekstu lub różnymi krótkimi tekstami. Nagłówek powinien określać główną myśl fragmentu. Z reguły jest jeden dodatkowy nagłówek nie pasujący do żadnego tekstu. Teksty pochodzą z podręczników Oxford Gimnazjum Expert, Egzamin Gimnazjalny Companion, Longman Egzamin GImnazjalny.
Dodano: 16.10.08
Uruchom ćwiczenie REAGOWANIE JĘZYKOWE - DOBIERANIE ODPOWIEDZI
Zadanie polega na dopasowaniu pytań do właściwych reakcji. W każdym zadaniu jest dodatkowa odpowiedź, która nie pasuje do żadnego pytania. To ćwiczenie zawiera 30 par do połączenia podzielonych na zadania I-V.
Dodano: 5.04.09
Uruchom ćwiczenie
REAGOWANIE JĘZYKOWE - WYBIERANIE ODPOWIEDZI
Zadanie polega na wybraniu właściwej reakcji (spośród A-C) do podanego pytania. To ćwiczenie zawiera 30 pytań.
Dodano: 5.04.09, zmodyfikowano 11.12.14
Uruchom ćwiczenie REAGOWANIE JĘZYKOWE - WYRAŻENIA FUNKCJONALNE
Zadanie polega na użyciu wyrażeń funkcjonalnych we właściwym kontekście. Wyrażenia funkcjonalne to gotowe "kawałki" języka, które można użyć zaraz po nauczeniu. Zalicza się do nich wszelkie Na zdrowie, Wszystkiego najlepszego, czy Przy telefonie. Trudność w ich nauczeniu polega na tym, że nie ma za bardzo gdzie się ich nauczyć, ponieważ niewiele podręczników podaje je w jednym miejscu wraz z tłumaczeniem. Przeanalizowałem, które wyrażenia są najbardziej przydatne i dodatkowo mogą się pojawić na egzaminie gimnazjalnym (z reguły w zadaniach 4 i 5). Wyszukiwanie tych wyrażeń zrobiłem za was, pozostało wam tylko się ich nauczyć:) ŚCIĄGNIJ LISTĘ WYRAŻEŃ. Zadanie zawiera 20 minidialogów.
Dodano: 29.04.10
 EGZAMIN GIMNAZJALNY - ĆWICZENIA DO CZĘŚCI ROZSZERZONEJ
Uruchom 1 Uruchom 2 Uruchom 3 Uruchom 4 Uruchom 5 Uruchom 6 Uruchom 7 Uruchom 8 Uruchom 9

Uruchom 10 (mix)

ŚRODKI JĘZYKOWE - TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ.
Przetłumacz fragmenty podane w języku polskim tak, aby pasowały gramatycznie i stylistycznie do zdań. 20 tłumaczeń w każdym ćwiczeniu.
Dodano: 26-29.01.12 i 22.03.15

 

 

Uruchom 1 Uruchom 2 Uruchom 3 ŚRODKI JĘZYKOWE - TRANSFORMACJE.
Uzupełnij zdania z lukami w taki sposób, by miały ten sam sens co zdania bazowe.15 transformacji w każdym ćwiczeniu.
Dodano: 29.01.12
Uruchom 1 Uruchom 2 Uruchom 3 Uruchom 4

Uruchom 5 (mix)

ŚRODKI JĘZYKOWE - UZUPEŁNIANIE ZDAŃ.
Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z nawiasów odpowiednio je przekształcając. 15 zdań w każdym ćwiczeniu.
Dodano: 4.02.12 i 22.03.15
Uruchom 1 Uruchom 2 Uruchom 3

Uruchom 4 (mix)

ŚRODKI JĘZYKOWE - TRANSFORMACJE ZE SŁOWEM KLUCZEM.
Uzupełnij zdania z lukami w taki sposób, by miały ten sam sens co zdania bazowe. Musisz wykorzystać wyrazy podane obok zdań w niezmienionej formie (to są właśnie słowa klucze). 15 transformacji w każdym ćwiczeniu.
Dodano: 7.02.12 i 22.03.15
Uruchom 1 Uruchom 2 Uruchom 3 ŚRODKI JĘZYKOWE - PRZEKSZTAŁCANIE WYRAZÓW.
Uzupełnij luki wybranymi wyrazami pamiętając o ich przekształceniu.10 zdań w każdym ćwiczeniu.
Dodano: 7.02.12 i 21.03.15
                                                                                               Do góry