Formy teraźniejsze - to be - być - twierdzenia

Dopasuj polskie formy teraźniejsze czasownika "to be" do ich angielskich odpowiedników.