Formy teraźniejsze - to be - być - pytania

Dopasuj polskie teraźniejsze formy pytające czasownika "to be" do ich angielskich odpowiedników.