Too i enough.

Wybierz poprawną formę.

MINISŁOWNIK:
reach - dosięgnąć; dark - ciemno; sharp - ostry; turn up - podgłośnić; dangerous - niebezpieczny; fit - pomieścić; Slow down! - Zwolnij!, learn by heart - uczyć się na pamięć