Too i enough.

MINISŁOWNIK:
short - niski, tall - wysoki; warm - ciepło, cold - zimno; boring - nudny, interesting - interesujący; expensive - drogi, cheap - tani; young - młody, old - stary; small - mały, big - duży; loud - głośno, quiet - cicho; easy - łatwy, difficult - trudny; weak - słaby, strong - silny; fast - szybki, slow - wolny

Przepisz zdania z too na zdania z enough i odwrotnie.
Następnie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ".

1.
Ted’s too short to reach the top shelf.
Ted to reach the top shelf.

2.
The water's not warm enough to swim.
The water to swim.

3.
The film isn’t interesting enough to watch.
The film to watch.

4.
The car is too expensive for me to buy.
The car for me to buy.

5.
Tom is too young to watch this film.
Tom to watch this film.

6.
That jacket is too small for me to wear.
That jacket for me to wear.

7.
Let’s talk somewhere else. It’s too loud in here.
Let’s talk somewhere else. It in here.

8.
This exercise isn’t easy enough to do.
This exercise to do.

9.
I’m too weak to carry this box.
I to carry this box.

10.
My car isn’t fast enough to get to Warsaw in 4 hours.
My car to get to Warsaw in 4 hours.