used to i Past SImple

Wybierz właściwe odpowiedzi.