Rozsypanka - przeszłe formy czasownika to be

Ułóż rozsypane wyrazy w taki sposób, aby utworzyły poprawne zdania.