Formy przeszłe - was/ were - twierdzenia

Dopasuj polskie formy przeszłe czasownika "to be" do ich angielskich odpowiedników.