Formy przeszłe - was/ were - przeczenia

Dopasuj polskie przeczące formy pytające czasownika "to be" do ich angielskich odpowiedników.