Formy przeszłe - was/ were - pytania

Dopasuj polskie przeszłe formy pytające czasownika "to be" do ich angielskich odpowiedników.