Zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze i zaimki w funkcji dopełnienia.

Wybierz poprawne zaimki.

MINISŁOWNIK:
to be a spoilsport - psuć innym zabawę (poprzez zachowanie); I'm seeing... - Mam umówioną wizytę (u lekarza itp.)