Krzyżówka - Jobs - Zawody.

Uzupełnij krzyżówkę nazwami zawodów.
  1          2                 
3                         4    
                   5        
              6      7         
8                           
            9        10         
                         
  11                         
            12               
13         14                    
                         
           15                
16                           
                         
 17      18    19                    
                         
   20        21                  
                         
         22                  
23     24                        
       25                    
                         
                         
                         
         26