Zero Conditional - Zdania warunkowe typ 0

Dopasuj połowy zdań.

MINISŁOWNIK:
melt - topnieć; solid - ciało stałe; go bad - psuć się; heat - podgrzać