Życie rodzinne i towarzyskie - wyrażenia i rzeczowniki złożone część 1

Dopasuj wyrazy znajdujące się po prawej do ich początków po lewej, aby utworzyć wyrażenia/ rzeczowniki złożone związane z tematyką życia rodzinnego i towarzyskiego.